top of page

photography

04 FOTKA

PROJECT NAME:

Razstava 0.56

P02.jpeg

Razstava 0.56* - V okviru predmeta Risba5 smo izhajali iz ideje, da je vse risba. Tema ni bila naprej določena, bistveno je bilo, da s konceptom ali umetniško prakso sledimo svojemu interesu, hkrati pa smo izpostavili pomen konteksta v
izvedbi in postavitvi. Naslov mojega dela so Amalgami. Izhajam iz neprepoznavne organske oblike, ki meji na figuraciji, do zaznave kančka realnega sveta. Fotografije se ne zapletajo v zgodbo, temveč nudijo izkušnjo, ki se začne v nagonskem nelagodju in se postopoma prelije v prelestno spokojnost. Vrednost dela je poudarjena preko koncepta nastajanja skenov sprva neprepoznanih telesnih delov, kjer sem hotela aktivacijo instinktov za obravnavanje dela prepustiti gledalcu.

Mentorja: prof. Petra Varl, prof. Arjan Pregl.
*Pri izbiri naslova(0.56) za razstavo je bil povezovalni element vseh del, prostor
Grafičnega ateljeja pod številko 0.56, Pef Mb kjer so dela razstavljena.

P01.jpeg

Fotografija.

Spremlja me že od nekdaj, to pa je verjetno zato, ker je ata odličen prleški fotograf. Sama ji v tehničnem smislu nisem  posvetila veliko pozornosti. Zajemala sem le momente, ki so me pritegnili. Uokvirjala sem zanimive kadre in pozneje začela vključevati tudi minimalistične kompozicije, ki te kar vlečejo v raznolike perspektive.

/

Photography.


It has been following me since i remember, and this is probably because my dad is an excellent prleški photographer. I didn’t pay much attention to it myself, in technical terms. I only captured the moments that appealed to me. I framed interesting shots and later started to include minimalist compositions that draw you into diverse perspectives.

P2140543-ČRNI ROB.png

Osnutek praktičnega dela Magistrske naloge (še v delu); Exploring the tradition of Easter embroidery and personal derivation through artwork

Mentor: doc. mag. Arjan Pregl in izr. prof. dr. Mojca Puncer

P2140526_edited.jpg
bottom of page